Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između kompanije Ružo Rumena d.o.o. i svake osobe koja posećuje burgerplus.rs veb usluge. Svako korišćenje našeg servisa (uključujući navigaciju preko vebsajta) označava prihvatanje ovih Uslova od strane korisnika servisa.

Ružo Rumena d.o.o. (u daljem tekstu „naša“, „kompanija“, „servis“, „posrednik“) osnivač je i vlasnik veb  aplikacije „Burger Plus“ zajedno sa svim informacijama i podacima (dokumenti, programske šifre, logotipi, datoteke, tekstovi, grafike itd.) sadržani u servisu. Kopiranje, preprodaja, objavljivanje i / ili modifikacija bilo kog dela veb usluge bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Ružo Rumens d.o.o. strogo je zabranjeno.

Usluge koje nudi Kompanija, kao i sav sadržaj na veb lokaciji Burger Plus, podložni su ovim Uslovima korišćenja.

Usluga donesi može da koristi osnovne korisničke informacije za slanje obaveštenja putem SMS-a ili imejla.

Burger Plus, prema svim važećim zakonima i propisima, nudi pravo na pristup, upotrebu i prikazivanje njegovog sadržaja koji se nalazi na veb lokaciji. Međutim, ova prava ne uključuju prenos vlasništva nad uslugom ili sadržaja prikazanog na njoj. Iz tog razloga, kao korisnik :

  1. morate poštovati sva autorska i druga vlasnička prava koja se odnose na kopiranje sadržaja i materijala na vebsajtu
  2. ne smete ni na koji način da menjate Veb lokaciju i njen sadržaj, niti da je reprodukujete ili javno koristite.

Vebsajt  Burger Plus uključuju automatski prevod Uslova korišćenja na engleski putem aplikacije Google Translate, ali srpska verzija Uslova korišćenja je originalna i validna verzija zasnovana na odnosu između korisnika servisa i samog servisa donesi. Ako postoji bilo kakva suprotnost između Uslova korišćenja na srpskom i Uslova korišćenja prevedenih na engleski jezik, prevladava srpska verzija.

Korisnički nalog

Kao registrovani korisnik veb usluge Burger Plus odgovorni ste za ažuriranje i održavanje podataka u vezi sa vašim nalogom, lozinkom, osiguravate ograničeni pristup vašem računaru i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se obavljaju preko vašeg naloga.

Korisnički nalog može biti blokiran u slučaju bilo kakve zloupotrebe veb  usluga Burger Plus od strane korisnika..

Lični podaci

Lični podaci prikupljeni našim servisom koristiće se isključivo u skladu s našim Pravilima o privatnosti.

Da biste koristili uslugu donesi, vaši lični podaci trebaju biti tačni.

Na osnovu našeg legitimnog interesovanja, možemo vam poslati biltene nakon što izvršite prvu narudžbu na veb lokaciji donesi. Bilten može sadržavati ponude sa promo kodovima, popustima, promocijama i drugim marketinškim aktivnostima ili vestima o donesi.

Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti za više detalja.

Cene za naručivanje hrane putem interneta

Veb servis i aplikacija donesi pružaju online uslugu naručivanja hrane , uslove pogledajte na stranici ISPORUKA. Kao korisnik plaćate cenu naručenih proizvoda kako je navedeno u meniju prilikom naručivanja. 

Cene i proizvodi koje nude restorani

 Postoji mogućnost da se informacije na Burger Plus mogu razlikovati od informacija u meniju restorana. U slučaju da ste primetili da je cena usluge donesi nešto viša od cene u restoranu, javite nam se, jer se radi o kršenju partnerskog ugovora, što nije korektno za naše korisnike.

Dostava

 Restoran može naplaćivati isporuku kao deo usluge. U tom slučaju, prilikom naručivanja hrane, korisnik će biti jasno obavešten o naknadi za dostavu na stranici restorana i na veb lokaciji Burger Plus i na stranici korpe.

Provera statusa vaše narudžbine

Kada poručite putem vebsajta , predstavnik službe za podršku Burger Plus mogu zatražiti proveru nekih dodatnih informacija pre prihvatanja narudžbine. Restoran je ovlašćen da Vas kontaktira radi verifikacije i zadržava pravo da odbije narudžbinu.

Korišćenje vebsajta od strane maloletnika

Nakon prihvatanja ovih Uslova korišćenja, korisnik potvrđuje da ima više od 18 godina, ili da je, ako je mlađi od 18 godina, dobio potrebnu saglasnost svog nosioca roditeljske odgovornosti i daće svoje podatke, ako je to zatraženo. U slučaju narudžbine koja sadrži alkoholna pića i / ili pivske proizvode, pretpostavlja se da je korisnik stariji od 18 godina ili ako je mlađi od 18 godina, da je dobrio potrebnu saglasnost od njegovog / njenog nosioca roditeljske odgovornosti i u slučaju potrebnog zahteva obezbediće svoje podatke. Nosioci roditeljske odgovornosti maloletnika moraju ih zaštititi od pristupa alkoholnim pićima i / ili pivskim proizvodima i snositi svu dalju odgovornost.

Izmene

Ružo Rumena d.o.o. zadržava pravo da promeni ili izmeni važeće Uslove korišćenja usluge Burger Plus u bilo koje vreme. Izmena, dopuna ili brisanje Uslova primeniće se na vebsajt posle obaveštenja o takvoj promeni. Obaveštenje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na objavljivanje novih Uslova korišćenja na vebsajtu Burger Plus. Svako korišćenje usluge nakon takve izmene podrazumevaće prihvatanje tih izmena, dodavanja ili brisanja Uslova korišćenja od strane korisnika. Ružo Rumena d.o.o. može u bilo kojem trenutku prekinuti, promeniti ili ukinuti bilo koje karakteristike donesi, uključujući dostupnost fotografija ili opisa bilo kog proizvoda ili usluge.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ružo Rumena d.o.o., njegovi zaposleni ili drugi zastupnici ni u kom slučaju ne podležu bilo kakvim posledicama usled slučajne, indirektne ili posebne štete, troškova ili kazne, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak zarade, prekid poslovanja, gubitak informacija, gubitak kupaca, gubitak imovine, štete na imovini ili potraživanja trećih lica koja nastaju ili su u vezi sa korišćenjem, kopijom ili prezentacijom donesi i njegovog sadržaja.

Upotreba usluge donesi podleže Uslovima korišćenja koji su bili na snazi u vreme korišćenja Veb  usluga. Korisnici bi trebalo da povremeno provere Uslove korišćenja, gde će biti obavešteni o svim promenama Uslova.

Ispravljanje, modifikacija ili brisanje podataka

Ružo Rumena d.o.o. omogućava korisnicima da isprave, menjaju, dodaju ili brišu svoje lične podatke i podatke prikazane na Burger Plus. Ako odlučite da izbrišete svoje lične podatke, Burger Plus će direktno ukloniti te podatke. Zbog zaštite i sigurnosti korisnika, Ružo Rumena d.o.o. će morati da se uveri da li je osoba čiji se podaci menjaju ista osoba koja je podnela zahtev za promenu podataka. Ako želite da pristupite, izmenite ili obrišete svoje lične podatke, pošaljite imejl na office@burgerplus.rs. Imajte u vidu da ćemo učiniti sve što je moguće da zaštitimo vaše lične podatke. Takođe imajte na umu da samo vi možete zaštititi svoju lozinku tako da je nemojte deliti sa drugim ljudima.

Periodične promene

Kompanija je konstantno u procesu proširivanja, ažuriranja i unapređenja svoje veb stranice kao i svih sa njom povezanih proizvoda i usluga, a samim tim i ažuriranja ove politike poslovanja. Preporučujemo vam da redovno čitate ove Uslove korišćenja kako biste bili stalno upućeni u izmene sadržaja. Ovi uslovi korišćenja biće povremeno menjani bez obaveštenja korisnika.

Administrativno pravo i nadležnost

Uslove korišćenja i njihove izmene reguliše srpski zakon. Svaki spor koji može proizići iz ovog Sporazuma i koji se ne može rešiti van nadležnog suda može se uputiti srpskom sudu. Sva prava i pravni lekovi pod Uslovima korišćenja su kumulativni i ne isključuju druga prava i pravne lekove predviđene zakonom ili drugim ugovorom.

Načini plaćanja

Korisnici mogu platiti gotovinom prilikom dostave i kreditnom karticom.

U slučaju plaćanja putem kartice, potrebno je da korisnik unese podatke o karticama u predviđena polja. Burger Plus nema pristup podacima o karticama korisnika. Kada korisnik odabere način plaćanja karticom, Burger Plus, putem svog provajdera plaćanja, AllSecure izvršava pred autorizaciju, tj. proveru kartice, kako bi utvrdio da li je kartica aktivna i ima li dovoljno sredstava za traženu transakciju.

Kada kartica bude proverena, sredstva se oduzimaju sa korisničkog računa i prosleđuju se kompaniji Ružo Rumena d.o.o. Tada će se korisnik vratiti na vebsajt donesi gde dobija obaveštenje o rezultatu transakcije.

Promo kodovi (kodovi za popust)

Ovaj odeljak Uslova korišćenja odnosi se na sve kupone izdate u skladu sa određenim promocijama (kampanjama) servisa Burger Plus (Ružo Rumena d.o.o.) koji se mogu koristiti na Burger Plus.

Pojedinačni promo kodovi koji se dodeljuju korisnicima takođe su podložni ovim Uslovima korišćenja. Dodatni uslovi mogu se naći na štampanom promo kodu ili imejlu koji se šalje kupcima.

Korisnik može iskoristiti promo kod samo kroz poručivanje onlajn na Burger Plus.

Promo kod može iskoristi samo Burger Plus korisnik, registrovan pre datuma raspodele promo koda.

Ako je iznos narudžbine manji od vrednosti promo koda, razlika se ne vraća korisniku (bilo da je plaćeno onlajn putem kartice ili u gotovini) i ne prenosi se na naredne narudžbine korisnika.

Ako je iznos narudžbine veći od vrednosti promo koda, korisnik će nadoknaditi tu razliku ili plaćanjem karticom onlajn ili plaćanjem gotovinom prilikom dostave.

Trenutno aktivni promo kod važi za samo jedno korišćenje i tada prestaje da važi. Korisnici Burger Plus promo koda odgovorni su za onlajn preuzimanje promo koda i garantuju da neće biti dostupan drugim pravnim ili fizičkim licima. Pravo na primanje promo kod popusta odnosi se na originalnog / ovlašćenog primaoca promo koda. Primalac ne može preneti svoj promo kod trećoj, pravnoj ili fizičkoj osobi.

Promo kodovi se ne mogu se kopirati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati, direktno ili indirektno, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, od strane drugih pravnih ili fizičkih lica. Promo kodovi se ne smeju čuvati u drugom sistemu za preuzimanje kupona bez prethodne pisane dozvole kompanije Ružo Rumena d.o.o. Isto se odnosi i na promo kodove distribuirane bez pismenog pristanka Ružo Rumena d.o.o. Na primer, promo kodovi distribuirani putem eimejla ili objava na drugim vebsajtovima nemaju saglasnost Kompanije. U slučaju da se promo kod distribuira na takav način, Kompanija će ga odbiti i otkazati.

Promo kodovi se ne mogu kombinovati sa ostalim ponudama, popustima, promocijama ili drugim promo kodovima koje povremeno nudi Burger Plus.

Ako Kompanija smatra da je promo kod iskorišćen bez ispunjavanja gore navedenih uslova ili bez pravne osnove, uključujući slučajeve zloupotrebe promo koda, on se ne može prihvatiti i biće poništen.

Promo kodovi se ne mogu zameniti za gotovinu.

Kompanija ne snosi nikakvu građansku ili pravnu odgovornost za bilo kakav gubitak, odbijanje, povlačenje, otkazivanje promo koda ili nemogućnost korišćenja istog od strane primaoca.

Kompanija zadržava pravo da izmeni ili dopuni važeće Uslove i odredbe promo koda. Takve izmene, dopune ili brisanja ovih uslova stupaju na snagu odmah po obaveštenju koje se može poslati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obaveštenja u okviru Uslova korišćenja na vebsajtu. Nakon izmene Uslova korišćenja, svako korišćenje usluge donesi smatraće se prihvatanjem ovih promena.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja ili informacije o donesi možete poslati poruku na office@burgerplus.rs .

Product added to compare.